Integritetspolicy

 

Giltig fr.o.m 2018-05-25

Din personliga integritet är viktig. Motor Village i Ängelholm AB samlar inte in personliga uppgifter om besökare på hemsidan förutom vid intresseanmälningar. Den digitala informationen raderas automatiskt efter att den mottagits och behandlats. Behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och dataskyddsreformen GDPR.

Behandling av personuppgifter när fordon söks och köps.

De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av dig som kund. Det kan gälla kreditupplysningar och betalningsförsummelser. Personuppgifter kan också, efter samtycke, komma att lämnas ut till sådan organisation eller förening som Motor Village är medlem i samt andra företag och organisationer som Motor Village samarbetar med, exempelvis finansbolag.
Uppgifterna förvaras i interna register och arkiv som ej är tillgängliga för externa. I samband med köp av fordon delas uppgifterna med behörig myndighet. Uppgifterna kan komma att användas för erbjudanden, events, kampanjer i vår regi. Personuppgifterna delas dock aldrig med obehörig part utan samtycke.

Rättigheter.

Om du inte har tilldelats efterfrågat fordon, sparas personuppgifterna så länge intresseanmälan kan anses vara aktuell. Du har rätt att en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Efter genomfört avtal sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringslag.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när så är påkallat. Du kan se statusen genom datumangivelsen högst upp i detta dokument.